Forgalmazással kapcsolatos megkeresés Vendéglátó partner részéről

Kedves Látogatónk!

A kollégáinkkal való kapcsolatfelvétel előtt kérjük, olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat, hogy megbizonyosodhasson róla: cégünk az Ön személyes adatait az érvényes jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeli. Kérjük, csak a tájékoztató elvolvasása és tudomásul vétele után osszon meg cégünkkel és munkatársainkkal bármilyen személyes adatot!

Kérjük adja meg a nevét.
Kérjük adja meg az e-mail címét amelyen elérhetjük Önt.
Kérjük adja meg a telefonszámát amelyen elérhetjük Önt.
Kérjük adja meg, hogy honnan ír nekünk.
Tisztelt Levélíró! Üdvözli Önt a Maspex Olympos Kft.

Ön elektronikus üzenetet kíván küldeni Cégünk részére.

A Maspex Olympos Kft. (adatkezelő) a részére küldött elektronikus üzenetében megadott személyes adatait a hatályos jogszabályoknak (hazai és uniós) megfelelően kezeli.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a levelében megadott kérdés megválaszolása, probléma megoldása, az Önnek adandó megfelelő és szakszerű tájékoztatás érdekében kollégánk további személyes adatok megadását kérheti Öntől. Ezen további információk, személyes adatok megadása az Ön belátásán, saját döntésén múlik.

Amennyiben a kért további adatokat nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem tudunk kellően tényszerű tájékoztatást adni vagy nem tudjuk problémáját az elvárt alapossággal orvosolni.

A személyes adatok kezelése az Ön által részünkre küldött levél esetében önkéntes hozzájárulásán alapszik, amelyet a levelében felvázolt téma vagy probléma megfelelő lezárásáig kezelünk.

Tájékoztatjuk, hogy – annak elolvasása után, a levelében részünkre megadott információk alapján – az adatkezelésünk pontos részleteiről munkatársunktól további tájékoztatót fog kapni.


Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő neve: MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő képviselője: neve: Dr. Tavaszi Roland

2. Az adatkezelő címe: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.

3. A kezelt adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek köre:
A Kereskedelmi Osztályon kijelölt, adatkezelésért felelős személyek köre

4. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján a regisztrált felhasználók esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. A kezelt adatok köre: A felhasználó által kötelezően megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám, (lakhely/ üzemeltetett vállalkozás helye) település

7. Az adatkezelés célja: A meglévő vagy új üzleti partnerektől érkező bejelentések, általuk feltett kérdésekre, felvetett problémákra vonatkozó megfelelő tájékoztatás adása és probléma kezelése.

8. Az adatkezelés időtartama: a levelében felvázolt téma vagy probléma megfelelő lezárásáig.

9. A személyes adatok törlése: az adatok a 8. pontban megadott időtartamot követően törlésre kerülnek.

10. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
- Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhet.
- Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az adatkezeles@maspex.hu címre kell eljuttatni, amire legkésőbb 30 napon belül választ kap az érintett.
- Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
- Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.
- Az érintett az adatai kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

11. Jogérvényesítési lehetőségek: A felhasználó jogorvoslati lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.)